Παρασκευή, Ιουλίου 27, 2012

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2012

Παροιμία


Ήντζαν γίνεται πρόβατον, τρώει ατον ο λύκον.

Όποιος γίνεται πρόβατο, τον τρώει ο λύκος.


(Για όποιον ταπεινώνεται ή φέρεται ήρεμα και έτσι κινδυνεύει να περιφρονηθεί ή να αδικηθεί)