Κυριακή, Σεπτεμβρίου 16, 2007

οφθαλμαπάτη

Η ελάχιστη αρχική απόκλιση από την αλήθεια πολλαπλασιάζεται στην συνέχεια χιλιάδες φορές. Αριστοτέλης