Τετάρτη, Φεβρουαρίου 13, 2008

ΜΑΝΑGERS ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ...Το ναζιστικό μέλος Joseph Goebbels του κόμματος έγινε υπουργός προπαγάνδας του Adolf Hitler το 1933, το οποίο του έδωσε δύναμη σε όλους το γερμανικούς ραδιόφωνικους σταθμούς, τον Τύπο και γενικά τα ΜΜΕ.Το 1925 Goebbels συνάντησε τον αρχηγό του κομμάτος Adolf Hitler. Το 1926 έγινε αρχηγός κομμάτων, για την περιοχή του Βερολίνου. Με την εκμετάλλευση των συγκινήσεων όχλου και με την υιοθέτηση όλων των σύγχρονων μεθόδων προπαγάνδας ο Goebbels απόκτησε τη δύναμη.Ο
Joseph Goebbels, μεγάλος δάσκαλος της προπαγάνδας με αρκετούς μαθητές και επί των ημερών μας, με πολλούς από αυτούς να τον έχουν ξεπεράσει ήδη...

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

Βασισμένος στις αρχές της προπαγάνδας του Goebbels από τον Leonard W. Doob, που δημοσιεύεται για την κοινή γνώμη και την προπαγάνδα. Ένα βιβλίο των αναγνώσεων που εκδίδονται για την κοινωνία για την ψυχολογική μελέτη των κοινωνικών ζητημάτων...


1. Ο προπαγανδιστής πρέπει να έχει πρόσβαση στη νοημοσύνη του "φυτού - πελάτη - οπαδού" σχετικά με τα γεγονότα και την κοινή γνώμη.
2. Η προπαγάνδα πρέπει να προγραμματιστεί και να εκτελεσθεί από μόνο μια αρχή.

α. Πρέπει να εκδώσει όλες τις οδηγίες προπαγάνδας η αρχή
β. Πρέπει να εξηγήσει τις οδηγίες προπαγάνδας στους σημαντικούς ανώτερους υπαλλήλους και να διατηρήσει το ηθικό τους.
γ. Πρέπει να επιτηρήσει τις δραστηριότητες άλλων αντιπροσωπειών που έχουν τις συνέπειες προπαγάνδας

3. Για να γίνει αντιληπτή, η προπαγάνδα πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου και πρέπει να μεταδοθεί μέσω των ΜΜΕ
4. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένως στα ΜΜΕ

5. Η προπαγάνδα πρέπει να επιτρέψει την αύξηση των ελπίδων που μπορούν να παρουσιαστούν από τα μελλοντικά γεγονότα ώστε να αποπλανήσει το κοινό άισθημα.
6. Η προπαγάνδα στο εσωτερικό μέτωπο πρέπει να δημιουργήσει ένα βέλτιστο επίπεδο ανησυχίας.
6-α. η προπαγάνδα πρέπει να ενισχύσει την ανησυχία σχετικά με τις συνέπειες της ήττας
6-β. η προπαγάνδα πρέπει να μικρύνει την ανησυχία (εκτός από να αφορέσει τις συνέπειες της ήττας) που είναι πάρα πολύ υψηλή και που δεν μπορεί να μειωθεί από τους ανθρώπους

γ. Η προπαγάνδα στο εσωτερικό μέτωπο πρέπει να μικρύνει τον αντίκτυπο της απογοήτευσης.

γ-α. οι αναπόφευκτες απογοητεύσεις πρέπει να προσδοκηθούν
γ-β. οι αναπόφευκτες απογοητεύσεις πρέπει να τοποθετηθούν στην προοπτική
7. Η προπαγάνδα πρέπει να διευκολύνει τη μετατόπιση της επιθετικότητας με τη διευκρίνιση των στόχων για την έχθρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: