Τετάρτη, Μαρτίου 19, 2008

ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΙ


Ως πότε θα ανέχεται το κράτος και η δικαιοσύνη τη ληστεία της ΑΕΠΙ ΑΕ σε βάρος του απλου πολιτη ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ;
ΑΣΥΔΟΣΙΑ και παρανομίες Από μια ανώνυμη εταιρία που είναι πρωτη και καλυτερη στην παραβιαση του Ν.2121/93.

Ως πότε θα ανέχεται το κράτος και η δικαιοσύνη τη ληστεία της ΑΕΠΙ ΑΕ σε βάρος του απλου πολιτη ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ;
ΑΣΥΔΟΣΙΑ και παρανομίες Από μια ανώνυμη εταιρία που είναι πρωτη και καλυτερη στην παραβιαση του Ν.2121/93.
Ως πότε ?
Η ΑΕΠΙ θα έπρεπε :
1.να εισπράττει ΜΟΝΟ για τους δημιουργούς τους οποίους (υποτίθεται) προστατεύει , το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα επί του έργου τους , και κατόπιν
2.να αποδίδει τα ποσοστά αυτά στους δημιουργούς για λογαριασμό των οποίων τα εισέπραξε

και ακριβώς τα αντίθετα κάνει !
Εισπράττει γενικά και αόριστα επειδή κάποιος χρησιμοποιεί μουσική αδιαφορώντας για το ποιων δημιουργών τα έργα εκμεταλλεύεται κάποιος. Απλά να παίρνει λεφτά για λογαριασμό , πολλές φορές , κάποιων που δεν έχει σύμβαση αλληλεκπροσωπησης( βλέπε Μπαχ, Μπετόβεν , δημοτικά , τσάμικα , ποντιακά , κινέζικα
(κινέζικα εστιατόρια) – αλλά και για λογαριασμό αναρίθμητων δημιουργών που όχι μόνο δεν είναι συμβεβλημένοι αλλά είναι και φανατικοί εχθροί της ΑΕΠΙ και των «αεπιτζήδων» .
Κατά 2ον (έστω και για λογαριασμό των δημιουργών – θυμάτων που είναι μέλη της )ΔΕΝ τα αποδίδει σε αυτούς για τους οποίους τα εισέπραξε γιατι απλά δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί , εφόσον δεν την ενδιαφέρει να ζητήσει λίστα (οπως κανει ο οργ.συλ.διαχ.Απολλων).με τα ονόματα των δημιουργών που χρησιμοποιεί κάποιος .ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ του άρθρου 55 παράγραφος στ , και εδώ θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 54 παρ. 6 στο KEΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
΄Άρθρο 54 Ανάθεση διαχείρισης
6. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων του νόμου ή του Κανονισμού, παρά τη σχετική προειδοποίηση του Υπουργού Πολιτισμού, επιφυλασσομένων των διατάξεων για άλλες κυρώσεις, ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να επιβάλει στον Οργανισμό που διέπραξε την παράβαση διοικητικό πρόστιμο 500.000 έως 10.000.000 δραχμών


αλλά και από το

Άρθρο 69 Σύσταση Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία "Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας" (Ο.Π.Ι.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, με σκοπό την προστασία των πνευματικών δημιουργών και δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, την εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, την εφαρμογή του παρόντος νόμου και των συναφών διεθνών συμβάσεων, τη νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε όλους τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στα ΄Οργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Ο.Π.Ι. μπορεί επίσης να διοργανώνει κάθε είδους σεμινάρια, με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο Ο.Π.Ι. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει ως σκοπό τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόμου.

Που είναι η εποπτεια του Ο.Π.Ι και ποτε θα μας φωναξει στα σεμιναρια που διοργανωνει ;


.ΠΟΥ αποδίδει τα ΕΣΟΔΑ της η ΑΕΠΙ ; μα φυσικά σε ελάχιστους διαπλεκομενους δημιουργους που θα εμφανιστούν όποτε τους ζητηθεί από την ΑΕΠΙ ως υπέρμαχοι του "θεάρεστου" έργου του οποίου επιτελεί η ΑΕΠΙ , και που συνήθως είναι το βαρύ πυροβολικό της , ή όπου αλλού χρειαστεί για να κλείσει τα στόματα κάποιων διαμαρτυρομένων δημιουργων - μελων της καλοστημένης , ομολογουμένως , κομπίνας που ακούει στο όνομα ΑΕΠΙ .


Η πολιτεία ψήφισε το Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που στο σχεδιασμό του είναι σωστός όμως στην εφαρμογή του έφερε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα ειδικά στην περίπτωση των μουσικοσυνθετών : ενώ ως στόχο έχει να προστατέψει το ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού εν τούτοις όσοι είναι μέλη της ΑΕΠΙ ΔΕΝ έχουν τον έλεγχο της προσβολής του έργου τους από τρίτους , εφόσον αυτό το διαχειρίζεται η ΑΕΠΙ και αν την πληρώσεις σε αφήνει να το κάνεις ο,τι θέλεις (κόφτο , ραψτο ,άλλαξε το ,) αλλά και απομυζά ΚΑΙ τους χρήστες ΚΑΙ τους συμβαλλόμενους με αυτή ,δημιουργούς ,εν ονόματι του νόμου όσον αφορά το περιουσιακό δικαίωμα. (άρθρο 3 , 4 Ν.2121/93 ) .Βέβαια δεν είναι στο απυρόβλητο , όπως νομίζουν ορισμένοι μοιρολάτρες, χρήστες μουσικών έργων , και έφαγε ενα(προειδοποιητικο)
προστιμο υψους 500.000 ευρω μετά από καταγγελίες από τα ίδια τα μέλη της .
Έπεται συνέχεια και για τις υπόλοιπες παρανομίες της :
Γιατί δεν δημοσιεύει το αμοιβολογιο της , όπως έχει υποχρέωση από το Ν.2121/93 (αρ.56 παρ.3), αλλά το κρατάει εφτασφράγιστο μυστικό; Μήπως για να μπορεί να χρεώνει ο,τι θέλει τους ανυποψίαστους χρήστες ;
Γιατί ΑΠΑΙΤΕΙ πνευματικα δικαιωματα από χρήστες όταν προηγουμενως δεν εχει ζητησει λιστα εκτελεσθεντων μουσικων συνθεσεων (ρεπερτοριο) όπως είναι υποχρεωμενη από το νομο ;
Αρθρο 55 Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
1. Οι Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α) να καταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή. β) να εξασφαλίζουν στους δημιουργούς ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στο 'Αρθρο32 παρ. 1 του παρόντος νόμου. γ) να εισπράττουν την αμοιβή και να κατανέμουν μεταξύ των δημιουργών τα εισπραττόμενα ποσά. δ) να εισπράττουν την αμοιβή που προβλέπεται από το 'Αρθρο18 παρ. 3 του παρόντος νόμου και να τη διανέμουν μεταξύ των δημιουργών. ε) να προβαίνουν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών ή των δικαιοδόχων τους και ιδίως να υποβάλλουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν ένδικα μέσα, να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες, να ζητούν την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί και να ζητούν την κατάσχεση παρανόμων αντιτύπων, κατά το 'Αρθρο64 του παρόντος νόμου. στ) να λαμβάνουν από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισμό, την είσπραξη και κατανομή των εισπραττόμενων
ποσών.-
Γιατί δεν ενημερώνει για το ποιοι δημιουργοί είναι συμβεβλημένοι ; και γιατι όταν ακόμα ένας χρήστης κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος 2121/93 άρθρο 56 παρ.4 η ΑΕΠΙ δεν αναφέρει ποιοι δημιουργοί ΔΕΝ είναι συμβεβλημένοι ?

Γιατί ζητάει λεφτά και γιατι εισπράττει
1 . από κινέζικα εστιατόρια , εφόσον η Κίνα δεν έχει υπογράψει σύμβαση αλληλοεκπροσωπησεως με την Ελλάδα (οι αντίστοιχες εταιρίες , εννοείται)
και οι κινέζοι δημιουργοί μουσικής ΔΕΝ εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ
2 . από ιστοσελίδες που δεν έχουν διαφημίσεις και αλλά έσοδα , οπότε δεν υπάρχει εκμετάλλευση του περιουσιακού δικαιώματος
( άρθρο 3 παρ . 1 Ν.2121/93) αλλά γίνεται χρήση του δικαιώματος τους που απορρέει από το Αρθρο18 , 21 έως 28 , 42 παρ.1 , 3 , 4 )

http://www.artinoi.gr/cgi-bin/forum/printpage.cgi?forum=4&topic=49

http://www.kithara.gr

http://www.kithara.vu/

http://www.dalaras.com/malamas/gr/firstpage/themata/bad/bad.html

http://eos.uom.gr/~athang/new_music.html

3. από ιστοσελίδες που έχουν ΚΑΘΑΡΑ και ΜΟΝΟ παραδοσιακή μουσική

http://www.trapezounta.com/EP0101a.htm
http://www.aidonidis.gr/
www.epirusmusic.gr
4 . από συναυλίες με φιλανθρωπικό χαρακτήρα αλλά και συναυλίες όπου κανένας συντελεστής αυτής δεν θα αμειφθεί , τότε και η Εταιρία ΔΕΝ θα εισπράξει δικαιώματα (σύμφωνα με την 11η σελίδα του τιμοκαταλόγου της ΑΕΠΙ ) ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΙ στην 16η σελίδα του ίδιου αμοιβολογιου , εκεί που αναφέρει τους ειδικότερους όρους περί συναυλιών .
http://www.geocities.com/pnevmatikhidioktisia/kritiriakatataksis4.html?1100598011927
http://www.geocities.com/pnevmatikhidioktisia/synavlies.html?1100600630753
Γιατί εισπράττει ΜΟΝΟ από ορισμένες κατηγορίες καταστημάτων και όχι από όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων , όπως φαίνεται και στα «περιεχόμενα» του αμοιβολογιου της ; Γιατί στα περιεχόμενα δεν υπάρχει κατηγορία «οίκοι ανοχής» ;

Γιατί δεν αναγνωρίζει την άδεια που εφοδιάζονται τα καταστήματα από την δημόσια αρχή , αλλά τα κατατάσσει και τα κοστολογεί σύμφωνα με δικά της αυθαίρετα κριτήρια έτσι ώστε να μπορεί να εισπράττει υπέρογκα ποσά πολύ μεγαλύτερα από το «συνήθως καταβαλλόμενο « που ορίζει ο νόμος http://www.geocities.com/pnevmatikhidioktisia/genikoioroiaishos.html?1100596316920
Γιατί αντί να ασχολείται με άλλες ιστοσελίδες , δεν φτιάχνει τη δική της , για να έχει , τουλάχιστον , μια εικονική διαφάνεια σε θέματα ενημέρωσης όπως της το επιβάλει και ο νόμος Άρθρο 55 Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης Γιατι σε αυτή την περίπτωση δεν κανει κατι το υπ. πολιτισμού για τις υποχρεώσεις του Ο.Π.Ι σε θέματα ενημέρωσης ;Άρθρο 69 Σύσταση Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Γιατί δεν διατηρούν γραφεία σε απομακρυσμένες περιοχές ανά την Ελλάδα για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού ;
Γιατι τα κλεινουν οταν "ξυπναει" ο κοσμος ? (πχ.Ροδος )
Δεν τους φτάνουν τα 45 εκατομμύρια ευρω τζίρο ετησίως , ή μήπως κάτι μας κρύβουν για τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των ποσών που εκμεταλλεύεται μια χούφτα ανθρώπων άσχετων με τη μουσική(εκτός των άλλων) και τον πολιτισμό (πολύ περισσότερο)
Γιατί έχει τόσους λίγους αντιπροσώπους ( 1 αντιπρόσωπος ανά 2.000 καταστήματα περίπου ) ;
Γιατί τις δικαστικές υποθέσεις στην Αθήνα και στην επαρχία τις εκδικάζουν δικηγόροι από Αθήνα (Σπυρίδωνος Αντώνης , Δημητρακόπουλος Γ.); χάθηκαν οι δικηγόροι ;
Γιατί έχει μόνο δυο – τρεις υπαλλήλους για ενημέρωση του κοινού , που και αυτοί (σαν την ιστοσελίδα της ΑΕΠΙ ) είναι , ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΩΣ , ελλιπείς ;
Γιατί έχουν τόσο παχυλούς μισθούς και ποσοστά ; (6.000 ευρω είναι περίπου οι αποδοχές του μέσου υπαλλήλου)
Πως αλλιώς μπορείτε να ονομάσετε αυτή την ομάδα , εκτός από ΣΥΜΜΟΡΙΑ ;

Γιατί οι μάρτυρες – ψευδομάρτυρες δεν αναφέρουν και μερικά άλλα τραγούδια , εκτός των συνηθισμένων , για να υποβάλουν μηνύσεις .τόσο μικρή γκάμα τραγουδιών έχει η ΑΕΠΙ ή οι μάρτυρες – ψευδομάρτυρες είναι ανίδεοι από μουσική ; ( μάλλον το δεύτερο )
Γιατί όταν στέλνει επιστολές με τρομοκρατικό περιεχόμενο , δεν κάνει τον κόπο , μαζί με τις φοβέρες , να καθορίσει και το ύψος της αμοιβής ; μήπως γιατι τα εισπραττόμενα είναι ανάλογα του φόβου που θα προκαλέσουν και όχι ανάλογα με τις τιμές που το αμοιβολογιο της ΑΕΠΙ καθορίζει ?
Γιατί όταν στέλνει επιστολές με ικετευτικό περιεχόμενο για προβλήματα «επιβίωσης» των δημιουργών της , δεν βάζει κάποιον φουκαρά να το υπογράψει , παρά βάζει τους κονομημένους από όλη την ιστορία Ρομπερτ Ουίλιαμς , Διονύση Σαββόπουλο , Λευτέρη Παπαδόπουλο , Κώστα Βίρβο κλπ ?
Χάθηκαν οι , παραγκωνισμένοι από τα εσοδα
, δημιουργοί http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=172561
(Π.χ. Παναγιώτης Βήχος ) ?
όσον αφορά τους υπογράφοντες την ικετευτήρια επιστολή , (ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΥΣ , δηθεν φτωχους )δημιουργούς , που κάθονται και προσυπογράφουν ο,τι αηδία τους δώσει η μαμα ΑΕΠΙ τι να τους πει κανείς ; ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ! Σε λίγο θα μας πουν ότι κάνει και λειτούργημα η ΑΕΠΙ που τρομοκρατει , εκβιαζει , ληστεύει τον κόσμο ( δημιουργούς μελη της ΚΑΙ απλούς χρήστες που με ένα ραδιοφωνακι ακουν ειδησεις και πληρωνουν και την ΕΡΤ στην ταβέρνα του "κυρ Βαγγελη" καπου στον Εβρο και οπου αλλου , που παίρνει μια ψευτοσυνταξη και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα , αλλά ΚΑΙ ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική και με μεράκι μέσα από μια ιστοσελίδα ή με μια συναυλία δουλεύουν ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ κλπ κλπ .
Μήπως πρέπει να αντιδράσουμε και όλοι εμείς «συλλογικά» όπως και η ΑΕΠΙ ;
Το είχε πει και ο Βενιζέλος :


Εάν θέλει επίσης να διαπραγματεύεται μόνος του, μπορεί να πηγαίνει και να διαπραγματεύεται μόνος του. Ένας αυτός, ένας ο χρήστης. Εάν όμως διαπραγματεύονται όλοι μαζί οι δικαιούχοι, πρέπει να διαπραγματεύονται και όλοι μαζί οι χρήστες. Αυτό λέει η δικαιοσύνη και η λογική.Είτε μπορεί να απαγορεύσει, είτε μπορεί να πάει μόνος του, είτε μπορεί να πάει συλλογικά. Εάν απαγορεύσει ο χρήστης δεν δικαιούται να κάνει χρήση, εάν πάει μόνος του ο δικαιούχος είναι μόνος του ο χρήστης, αν πάει ομαδικά ο δικαιούχος πάει ομαδικά και ο χρήστης.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν καθορίζονται ποσά.ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι. Προφανώς τη διαδικασία. Διότι πως θα καθορίσει ποσά; Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πλαφόν;ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ούτε πλαφόν. Αυτό θα το καθορίσει η διαπραγμάτευση και η πρακτική η οποία υπάρχει και διεθνώς. Αυτό μας κατηγορούσαν. Θεωρούσαν ότι εμείς επιβάλλουμε ένα είδος υποχρεωτικής άδεια, ότι ο νόμος θα πει και αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα αν έχω καταλάβει καλά της ΑΕΠΙ ότι ο νόμος λέει εφόσον η αμοιβή είναι εύλογη είναι υποχρεωτική η εκτέλεση. Όχι. Αν θέλεις μπορείς να το απαγορεύσεις. Ούτε σου καθορίζω ποσοστό ως εύλογη αμοιβή. Πάρε την πλήρη σου αμοιβή, αλλά μέσα από μια διαπραγμάτευση. Αλλά πες ποια είναι. Πες ότι η πρότασή μου για το αμοιβολόγιο είναι αυτή, για να ξέρουν όλοι, να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει και δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι είναι απλούστερη και διαφανέστερη και δικαιότερη ρύθμιση.
Ολη η συνεντευξη : http://www.praktika.gr/2002/ypourgeia/omilies/benizelo_28_08_02.html


ίσως γιατί δεν ξέρουν ότι
μπορείς να κοροϊδέψεις έναν άνθρωπο για πολύ καιρό
μπορείς να κοροϊδέψεις πολλούς ανθρώπους για λίγο καιρό
όμως
δεν μπορείς να κοροϊδέψεις πολλούς ανθρώπους για πολύ καιρό
όλα έχουν ένα τέλος , και το τέλος της ΑΕΠΙ δεν θα αργήσει να έρθει αφού πρώτα επιστρέψει τα χρήματα που ιδιοποιήθηκε από παραπλάνηση των δικαστικών αρχών με τους συνηθισμένους ψευδομάρτυρες


ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ :

ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΙ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΙ, ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΕΣ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΟΛΟ LIVE ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΈΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Ο ΚΟΥΚΟΣ ΑΗΔΟΝΙ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑ ΜΗ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ.

ΟΙ ΨΕΥΤΟΓΙΑΠΙΔΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΤΣΙ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΟΥΔΕΙΣ ΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ. ΟΥΤΕ LIVE ΔΕ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΙΣΑ ΙΣΑ ΝΑ ΤΗ ΒΓΑΖΟΥΜΕ.

ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Η ΑΙΣΧΡΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝΕ, ΑΛΙΩΣ ¨Η΄ ΘΑ ΛΙΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΑΜΑΛΙΚΙ Η΄ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΤΗΣ ΠΙΝΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΙΔΕΕΣ ΜΑΣ.

VLADZERO..

1 σχόλιο:

NOVITO είπε...

pes ra re palale
theloun na ploutisoun apo ena cd (me 4-5 tragoudakia polles fores) ke zoune mono me ta probata pou agorazoune gnisia cd
oust re agiogdites....