Σάββατο, Νοεμβρίου 01, 2008

Άν αποθάνω....

Άν αποθάνω γιάβροπο μ' θάψον με με τον φέγγον
μάραντα και τραντάφυλλα σο κιφαλόπο μ' θέκον

τα τσιτσεκόπα ντο θα σύρτς αρνόπο μ' να φυτρώνε
θα σκουντουλίζνε και το τέρτ τεσόνα θα λαρώνε

Άν αποθάνω ξάι μη κλαίς και μη κρους την καρδία σ'
κλάψον με ατώρα ζωντανό και φτούλτσον τα μαλλία σ'

Άν αποθάνω γιαβρόπο μου ατού σ' εμόν τον τόπον
βάλτεν απές την κεμεντζέ μ' και έναν πουκάλ ρακόπον

Άν αποθάνω θάψτε με σύρτε απάν ιμ' χωμα
αφήστε με παράθυρο να ελέπω την τρυγώνα μ'

Εγώ όντες αποθάνω τεμόν τ όνομα κούξον
αν αγαπάς με αληθινά απές σο ταφί μ' ρούξον


Αν αποθάνω, θάψτε με σ' έναν ψηλόν ρασιόπον
ν' ακούω τσιόπαν' σύριγμαν και γαβαλί λαλόπον

Δεν υπάρχουν σχόλια: