Δευτέρα, Δεκεμβρίου 22, 2008

Η φαντασία / Η εξουσία
Διπλοτυπία ή Πώς η εικόνα της φαντασίας βγαίνει μέσα από την εικόνα της εξουσίας. Η πιο επαναστατικά "μοντέρνα" κίνηση του ελληνικού Δεκέμβρη. Μέχρι την επόμενη?
from : monsieur cannibale

Δεν υπάρχουν σχόλια: