Κυριακή, Δεκεμβρίου 28, 2008

idiot...δηλαδή ιδιώτης...δηλαδή αμέτοχος στην κοινωνία....

Είμαστε μέσα στην πολιτική και την οικονομία αυτού του κράτους όπου τυχαίνει να ζούμε. Ζούμε και κινούμαστε με βάση την υπάρχουσα πολιτική και οικονομία θέλουμε δεν θέλουμε. Δεν γίνεται επομένως να την αγνοούμε. Αν την αγνοούμε τότε ιδιωτεύουμε, δηλαδή καταντάμε idiot, (έτσι αποκαλούσαν οι Ρωμαίοι όσους πολίτες δεν συμμετείχαν στα κοινά της πολιτείας). Ίσως δεν είναι τυχαίο που η αγγλική λέξη idiot που σημαίνει πνευματική καθυστέρηση προέρχεται από την ίδια αρχαία λατινική λέξη… Γι’ αυτή την πνευματική καθυστέρηση ευθύνεται η παιδεία που παρέχει το εθνικό αστικό κράτος σε σημαντικό βαθμό. Διότι δεν στοχεύει στο να διαμορφώνει πολίτες, αλλά καταναλωτές… και εξειδικευμένους εργάτες – υπηκόους, πειθήνια όργανα, χωρίς κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: