Πέμπτη, Απριλίου 23, 2009

2009 ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣΗ Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.), η οποία αποτελεί τον επίσημο φορέα οργάνωσης των Ελλήνων που ασχολούνται επαγγελματικά με την έρευνα και διδασκαλία σε θέματα αστρονομίας και αστροφυσικής οργανώνει κάθε δύο χρόνια ένα διεθνές αστρονομικό συνέδριο. Το συνέδριο αυτό, στο οποίο παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα σε θέματα αστρονομίας, γίνεται σε διαφορετική κάθε φορά περιοχή της χώρας. Η επίσημη γλώσσα των συνεδρίων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι η αγγλική και συνήθως πάνω από 100 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν σε αυτά.

Το 9ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο θα γίνει στην Αθήνα, από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2009. Μια που το 2009 έχει ανακηρυχθεί από την Unesco την IAU ως το Διεθνές Έτος Αστρονομίας, η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θα διοργανώσει κατά τις μέρες αυτές, παράλληλα με το επιστημονικό συνέδριο της, και μια σειρά από εκδηλώσεις αστρονομίας για το ευρύ κοινό της Αθήνας.


Οι σκοποί του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, μπορούν συνοπτικά να καθοριστούν ως εξής:

· Διάδοση και διάχυση της ερασιτεχνικής αστρονομίας στο κοινό μέσα στα πλαίσια του διεθνούς έτους Αστρονομίας 2009

· Επαφή και συνεργασία ερασιτεχνών και Συλλόγων

· Νέες εξελίξεις και πρόοδοι στην ερασιτεχνική αστρονομία

· Προβολή της Θράκης στην Ελλάδα

· Πιθανή διεθνής συνεργασία στον τομέα της ερασιτεχνικής αστρονομίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: