Σάββατο, Ιουνίου 25, 2011

Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσουν. ...

 «Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε...»

Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: