Τετάρτη, Ιουνίου 06, 2007

κοινωνία της πληροφορίας

9zc0PYqkQ7qdUKqt2_u2m2r2ufhGe771uDLWaNrd7lz98KwT7YFXjsu10Wis
LuefDfLgc1fZ2py6wjSqDDreaY8z3Rp2DDUdJPgqANj0euZ4v_2D1alx6zHf
2c4oc61K-YDD2ADHMzgze56n-lKwf4RYdHmfL-OtudcgKDQJ_MEDpfCWuOvc
Zpc2qfA2xTws5n8fVasVM0V6L-vqKbXAi-wKi5CT_w_E5Ykrof9tqNL5JCTQ
n4S4c1kr4D-xfHrV0xHCRKNqS0sanq6myLIrw1nnaJDfG5sCMlbozyTOMDMC
RhJXkD1AqiPGTyTGtYJIxqj5ZYkCTlVjpktMDEY5eM95E_fWXuDKUOPB8-tm
Twh9Pp-Wb2RemEiAp7pcA6en38qG5P4uO-xvtRVrirPe_UvG4rxj2zbQT3TR
J5ORf3Ir4BZVhxJYXMoZqEU1ESY5TmKmi6kx5r-rslEGle0cHe2nXLvdBtVr
JYrgTkN4XXQrL2lOB-fPUSVei2dP8fpiedPSDTJmNeWBSVD0AAWITstxn6qd
ZI6dvuDatEi_yY1P5uYoiiCsfXuJA3Rr2rQTJOuHLaRHhHGvrMAnJkG7MPwF
Yz7ed3NysKBLlJslT69fsqM-dgvtNsHzINwyMTGe7_p6d45xFPHMYIPKa_8G
Yd6O2n-ihQWGDiYdM9TQh3IcJ3qtMrzBoleEfEY6HDRppx2p8Po9Yqx-ribR
9Y9nRRBSbWzoWGYTnYFt5ThPixhJgbD3dv-dNV2DMXjvOKkx-zOg_vPqNnUp
I41Drjr4SBdG6fzwOvt2O00ZxrELhLG7Ewc90-5_9SjotkcdYA6pdHu3c2it
loPAEUfMl16naw5cP4XJWgDz0Se7XZyCBoltEPKumG28oXhUjMUNJzCb2fQP
Xu1iWhPEYssv0_1kWdwW9oQ8FzvqTuxxWnvjGTPNDLgfJpDvOzeSVMRGGU8v
atgtbvoq13HXs7CPyGYF4V7CM_h4hi5jnjj3qcNAWYi9Iv2oGZ8FVJIJ6--V
6NB12krqBOj5df_iQ1Bz475iVMMoxpF-spHFMZ3Rto103KcgdJVecUcOorCU
4Ol14v1fg89zGtTpJjkXGJ5heOZz7Rs44EVg2RtFtnh1GLKamQuuSDTDkceE
utCyJuJGLLqYqxSTaX1GkhBe6KaVXAb6XJEZPpIrUQyWKeK_26LRN6_R8a1l
Kt7H2eciALaUaY1AtCHGJ3irqfpnClRrLEshUGW5eduws1DLPQ8PjQaSvHVy
e195c5CjNnevjYIhM6H1vjaPvDWxY17kqilwVGACdAlqdb2sRIf-BdGGQlVV
G4aD2ZUxVO0IPYVDGtw7_pOSmRZC9qP0iRYDWy-DADL5MCIPDt0pwd5kTNEi
df6i3_5OpfsL82Q8ShRGjOQiSo-_JuT0siidCR2sDMvbN4VnHJjZ_GJGtDYI
35cXgfwjQO0SsOoEOEE_A9GapA-D3ybQkeJODwPL3zceoqlgjOyBzmqWYcAn
alxsBt44pVZs3Ek=

καληνύχτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: