Σάββατο, Ιουνίου 02, 2007

«Nous n’osons plus chanter les roses»


Εγώ φοβούμενος τα τετριμμένα
πολλούς μου λόγους αποσιωπώ.
Εν τη καρδία μου είναι γραμμένα
πολλά ποιήματα· και τα θαμμένα
εκείνα άσματά μου αγαπώ.

Ω πρώτη, αγνή, μόνη ελευθερία
της ήβης προς την ηδονήν ροπή!
Ω μέθη των αισθήσεων γλυκεία!
Τας θείας σας μορφάς κοινοτοπία
φοβούμαι μη υβρίση ποταπή.

( κ.π.καβάφης Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Ίκαρος 1993)


listen : two

Δεν υπάρχουν σχόλια: