Σάββατο, Δεκεμβρίου 08, 2007

the worst universe


"If you think this is the worst universe, wait to see the others..."


Filip Dick

Δεν υπάρχουν σχόλια: