Παρασκευή, Μαΐου 23, 2008

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ....Ένας στους πέντε Ευρωπαίους υποχρεώνεται να ζήσει με κάτω από 22 ευρώ την ημέρα....

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική συνοχή και τις ίσες κοινωνικές ευκαιρίες στην ΕΕ, το 2004, συνολικά 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, ζούσαν με λιγότερο από 8.000 ευρώ το χρόνο, ήτοι 22 ευρώ την ημέρα.

Στην Ευρώπη των "25", η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Λετονία έχουν το υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού που υποχρεώνεται να ζήσει με κάτω από 22 ευρώ την ημέρα (82%) και ακολουθούν η Ουγγαρία και η Πολωνία (78%), η Εσθονία (77%), η Τσεχία (51%), η Πολωνία (45%), η Ελλάδα (26%) και η Ισπανία (25%).

Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα στοιχεία της Επιτροπής αναφέρουν ότι περίπου το 26% του πληθυσμού υποχρεώνεται να ζήσει με κάτω από 22 ευρώ την ημέρα, το 4,4% ζει με κάτω από 10 ευρώ την ημέρα και το 1,6% με κάτω από 5 ευρώ την ημέρα.

Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ΕΕ, οι πιο «ευάλωτες» κοινωνικές ομάδες στον κίνδυνο της φτώχειας είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα νοικοκυριά με πάνω από δύο παιδιά όπου μόνο ο ένας γονέας έχει μερική απασχόληση και οι γυναίκες άνω των 65 που ζουν μόνες τους και δεν εργάζονται.

Σε ό,τι αφορά την ανισοκατανομή του πλούτου, η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και συγκεκριμένα, ανάμεσα στην Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η χαμηλότερη ανισοκατανομή πλούτου σημειώνεται στη Σουηδία, τη Δανία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση των χωρών με τη μεγαλύτερη ανισοκατανομή πλούτου, μετά την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Εσθονία και τη Μεγάλη Βρετανία.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης του πληθυσμού, στην Ελλάδα, τα παιδιά γονέων με «καλό επίπεδο μόρφωσης» έχουν περίπου τετραπλάσιες πιθανότητες να σπουδάσουν. Στην Ευρώπη των "25" οι πιθανότητες είναι 3,6 φορές μεγαλύτερες, στη Δανία και στη Φινλανδία είναι διπλάσιες, στη Μεγάλη Βρετανία είναι 2,4 φορές μεγαλύτερες και ακολουθεί η Σουηδία και η Ολλανδία με 2,8 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες.

Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, το 40% των παιδιών που ζουν στην ΕΕ και οι γονείς τους προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, ζουν με κίνδυνο τη φτώχεια (κάτω από 22 ευρώ την ημέρα), έναντι του 18% των παιδιών με Ευρωπαίους γονείς που ζουν με κίνδυνο τη φτώχεια. Η μεγαλύτερη «ψαλίδα», όσον αφορά τα παιδιά Ευρωπαίων γονέων ή μη που ζουν με κίνδυνο τη φτώχεια, σημειώνεται στο Βέλγιο (64,3% για τα παιδιά των μεταναστών και 12% για τα παιδιά των Ευρωπαίων). Ακολουθούν το Λουξεμβούργο (52% έναντι 9%), η Ολλανδία (51% έναντι 14%) και η Ισπανία (52% έναντι 22%). Στην Ελλάδα η «ψαλίδα» είναι 43% έναντι 18%.

(Πηγή: ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: